May đồng phục Trường học - Y tế

Người đăng: Nguyễn Ánh10/08/2016 Tin tức 0 Bình luận

Xưởng may Duy Nguyễn nhận may các loại đồng phục dành cho học sinh thuộc các cấp học từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và Đại học. Với việc hiện đại hóa của xã hội, ngày nay nhiều trường học đã thực hiện đồng bộ hóa đồng phục ở mọi lớp học. Mỗi bộ... Xem thêm