Duy Nguyễn thiết kế may đồng phục học sinh cho trường THCS Thực Nghiệm

Người đăng: Nguyễn Ánh24/08/2016 Khách hàng của Amber

1. Trường THCS Thực NghiệmTrường THCS Thực Nghiệm là một trong những trường "điểm' của thành phố Hà Nội, trường được thành lập vào tháng 5 năm 1978 với tên gọi ban đầu là cơ sở thực nghiệm giáo dục phổ thông. Cơ cấu tổ chức trường bao gồm hai cấp học: Tiểu học và Trung học cơ sở. Năm học 2012-2013, toàn... Xem thêm